Kepengurusan

Loading...

 

  1. Pengurus Pusat/Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara.
  2. Calon Ketua Umum diusulkan dalam Rapat Pengurus dan dipilih dalam Rapat Anggota, sedang perangkat dibawahnya dipilih oleh Ketua Umum terpilih.
  3. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 4 tahun dan Pengurus Cabang adalah 4 tahun.
  • Hak dan Kewajiban Pengurus
  1. Pengurus Pusat mewakili organisasi kedalam dan keluar; Pengurus Cabang mewakili organisasi kedalam dan keluar di dalam lingkungan wilayahnya.
  2. Pengurus berkewajiban melaksanakan AD/ART serta keputusan rapat anggota.
  3. Apabila ketua umum berhalangan tetap maka jabatannya diisi oleh hierarki yang setingkat dibawahnya sampai habis masa jabatannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *